Smart vikariehantering

Förskola

Smart vikariehantering

Grundskola

Smart vikariehantering

Gymnasieskola

Smart vikariehantering

Lokalvård

Smart vikariehantering

Personlig assistans

Smart vikariehantering

Äldreomsorg

Smart vikariehantering

Hotell och service

Smart vikariehantering

Träning

Smart vikariehantering

Servering

Smart vikariehantering

Restaurang och storkök

Vick på ett klick.

VICKA är ett webbaserat verktyg som till en låg och fast kostnad hjälper er att ta kontroll över er vikariesituation. Med VICKA sparar ni tid och kostnader, både genom en effektivare intern vikariehantering och genom att minska behovet av kostsamma externa vikarietjänster.

Lägg ut. Svara. Löst.

Lägg ut vicket som du vill ha hjälp med. Vickets tid, plats och roll matchas mot dina kollegor eller din vikariebas. En accept och problemet är löst. Berörda personer informeras automatiskt.

En dröm för en vikarieansvarig

Överblick och kontroll i realtid över aktuella vick och potentiella vickare.

Hjälp att dokumentera och säkerhetsställa att era vikarier uppfyller just era kvalitetskrav.

Smarta vyer ger dig koll på akuta vick, prioriteringar, alternativroller och mycket mer.

Så enkelt för de potentiella vickarna

Matchning mot veckoschema ger bara relevanta förfrågningar.

Svarar Ja eller Nej med ett klick.

Tydligare kommunikation sparar mängder av tid, ger färre frågetecken, minskat strul och lägre stressnivå.

Organisationen tar kontroll

Effektivt verktyg som kan nås av alla från alla datorer och smartphones.

Resursbesparingar både i personaltid och minskade vikariekostnader.

Samordningsfördelar i stora organisationer.

Fast pris ger kontroll över kostnader för vikariat.

Videos

“VICKA är den första tjänsten jag testat som tar ett helhetsgrepp på vikariehantering för ett träningsföretag.”

Maria Lundgren, tf verksamhetschef Friskis & Svettis Stockholm

“VICKA är full av användbara och tidsbesparande funktioner.”

Camilla Hammarlund, ansvarig digitala kanaler Friskis & Svettis Stockholm

Pris

550 kr

per plats inkl 5 roller per månad exkl moms. Fritt antal användare.

Just nu bjuder vi på en månads fri användning av VICKA.

Vi hjälper dig självklart även med importer och annat för att du ska få en snabb och smidig start.

Kontakta oss!
till exempel för en personlig presentation.

3 + 5 =